08:37 AM 04/05/2016  Lượt xem: 19098
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016), Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xung quanh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới.

 10:21 AM 04/10/2015  Lượt xem: 3973
Chia sẻ với PV Báo ĐBND bên lề phiên thảo luận của QH về tình hình kinh tế- xã hội, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương khẳng định: thời gian qua, tín dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả đối với công cuộc giảm nghèo bền vững của đất nước.

 02:54 PM 03/10/2015  Lượt xem: 3960
"Đại hội thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc 2011 – 2015 là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới

 10:45 AM 03/10/2015  Lượt xem: 5749
Hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, đồng chí Hà Hùng - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chia sẻ với Tạp chí Dân tộc và Cổng Thông tin Điện tử UBDT về kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm qua công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

 11:03 AM 27/07/2015  Lượt xem: 3094
Ngày 05 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS), giao Tổng cục Thống kê là đơn vị chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện.

 10:43 AM 16/06/2015  Lượt xem: 2687
Chia sẻ với PV Báo ĐBND bên lề phiên thảo luận của QH về tình hình kinh tế- xã hội,  Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương khẳng định: thời gian qua, tín dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả đối với công cuộc giảm nghèo bền vững của đất nước. Riêng với Quảng Bình, trong 14 chương trình cho vay tín dụng ưu đãi thì chính sách cho sinh viên vay học tập là chính sách có tác động sâu rộng và có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

 10:58 AM 08/06/2015  Lượt xem: 2498
Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy ban Dân tộc Giàng Seo Phử chia sẻ trong Chương trình "Dân hỏi-Bộ trưởngtrả lời" tối 7/6 rằng ông "vẫn chưa bằng lòng" bởi tỷ lệ hộ nghèocủa vùng đồng bào dân tộc miền núi còn có khoảng cách lớn so với tỷ lệ chungcủa cả nước.

 09:11 AM 08/06/2015  Lượt xem: 3203
Trong những năm qua,các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi luôn được Đảng, Nhà nước,Chính phủ quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã mang lại những kết quảtích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vùng đồng bào dân tộc miền núi vẫn chậm pháttriển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước. Để các chính sáchdân tộc tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộnghèo và cải thiện đời sống vận chất, tinh thần của đồng bào dân tộc miềnnúi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã làm rõ hơn những giảipháp phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

 08:35 AM 18/03/2015  Lượt xem: 2373
Những năm qua, bình đẳng giới ở Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, giành nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và sự phát triển chung của đất nước.