02:23 AM 09/02/2015  Lượt xem: 2495
Việc cấp các ấn phẩmbáo, tạp chí của Đảng đến với bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùngđặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

 10:41 AM 28/01/2015  Lượt xem: 2701
Vừa qua,Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và triển khainhiệm vụ năm 2015 trong đó xác định tuyên truyền là một trong những hoạt độngtrọng tâm nhằm góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu đã đềra. PNVN đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy banDân tộc Nông Quốc Tuấn về vấn đề này. 

 09:10 AM 20/01/2015  Lượt xem: 2503
Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, năm 2014, Ủy ban Dân tộc đã tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II.

 09:16 AM 25/12/2014  Lượt xem: 3336
Thực hiện chính sách của Ðảng, Nhà nước trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi đã phát huy hiệu quả. Bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi đã thay đổi rõ nét. Người dân đã từng bước thay đổi về nhận thức, năng lực sản xuất có nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách và sự kết nối tuy ngày càng phù hợp hơn nhưng chưa đủ lực và chưa theo kịp cơ chế thị trường. Ðể có thể đánh giá về mục tiêu, ý nghĩa của tái cơ cấu nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan.

 08:20 AM 28/11/2014  Lượt xem: 2962
Công tác dân tộc được Đảng ta khẳng định là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài của sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Trong nhiệm vụ đó, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc có một vai trò hết sức quan trọng.

 08:27 AM 19/05/2014  Lượt xem: 3271
Trước thềm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ II năm 2014, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) về những nội dung liên quan đến Đại hội lần này.

 10:48 AM 29/03/2014  Lượt xem: 2995
Nhân dịp năm mới 2014, ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã trao đổi về một số nội dung quan trọng. Trong đó, nhất là việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược và chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020...

 04:14 AM 28/10/2013  Lượt xem: 5348
Truyền thông trong sự phát triển của công nghệ thông tin đang đóng một vai trò mới - vai trò định hướng đời sống xã hội cho mọi người. Truyền thông hay sự chuyển tải thông tin từ người này qua người khác, từ nơi này qua nơi khác, từ nước này sang nước khác nhằm mục đích kết nối, liên kết con người với cuộc sống, con người với xã hội trong một bối cảnh cụ thể. Truyền thông ngày nay được xây dựng trên nền tảng vững chắc của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghệ thông tin IT cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI mở ra một kỷ nguyên thông tin mới, nhanh, nét và hiệu quả. Cũng nhờ công nghệ mới này mà con người chỉ cần ngồi ở một nơi có thể khám phá, có thể trao đổi và tìm hiểu những thông tin, những tư liệu về mọi thứ mà cuộc sống của mình cần. Trong các lĩnh vực truyền thông hôm nay đang hướng tới thì truyền thông trong lĩnh vực tôn giáo đang là một nhu cầu bức thiết.

 03:28 AM 23/08/2013  Lượt xem: 3352
Trong  những năm vừa qua, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ dành cho Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, cuộc sống của bà con các dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất nhiều khó khăn, chính vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào DTTS.