11:05 AM 17/04/2013  Lượt xem: 2818
Nhân dịp đầu Xuân Quý Tỵ 2013, Trang tin điện tử đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng về những kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2012 và các nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc năm 2013. Dưới đây là những nội dung chính mà Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã trao đổi. 

 11:01 AM 17/04/2013  Lượt xem: 2960
Năm 2012, Uỷ ban Dân tộc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế-xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình kinh tế khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới; thiên tai xảy ra liên tiếp cùng những âm mưu, thủ đoạn gây mất ổn định chính trị xã hội và đe doạ chủ quyền quốc gia… đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi nói riêng.

 01:52 AM 16/04/2013  Lượt xem: 2341
Nhân sự kiện công bố Nghị định số 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, đồng chí Giàng Seo Phử-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Dân tộc nhằm làm rõ ý nghĩa, những điểm mới của Nghị định cùng những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ khi Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2012.