03:43 AM 14/03/2011  Lượt xem: 1383
Những năm gần đây với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề vùng Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và hội nhập với sự phát triển chung của cả nước.

 10:04 AM 17/02/2011  Lượt xem: 1363
Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (không phân biệt biên chế hay hợp đồng, kiêm nhiệm) có số tiết dạy từ 4 tiết/tuần trở lên, ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

 10:03 AM 17/02/2011  Lượt xem: 1585
Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số được dạy và học trong nhà trường phải là bộ chữ cổ truyền đã xuất hiện lâu đời, được cộng đồng dân tộc thiểu số thừa nhận, được cơ quan chuyên môn xác nhận, được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, chẳng hạn như chữ Chăm AkhaThrah, Khmer, Hoa, Thái, Lào…

 10:03 AM 17/02/2011  Lượt xem: 1759
Dù bị liệt hai chân, thầy vẫn dốc hết tâm trí, sức lực để duy trì vốn chữ Chăm cho trẻ em người dân tộc.

 10:02 AM 17/02/2011  Lượt xem: 1519
Sự khó khăn vất vả thường nhật không làm nhụt chí những thầy cô giáo trẻ- những người đang ngày đêm trăn trở, lăn xả với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Niềm vui chứng kiến sự lớn khôn của lớp lớp học trò cũng như hạnh phúc riêng tư nhất của cuộc đời họ đã được dệt nên từ trên những đỉnh núi cao.

 09:49 AM 18/01/2011  Lượt xem: 1537
Ngày 10-12, tại Hà Nội, các bộ: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 7-9-1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (khu vực phía bắc).

 09:47 AM 18/01/2011  Lượt xem: 2704
Giảm tỷ suất tử vong mẹ, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu và vùng xa là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay tỷ suất tử vong mẹ ở các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 3 đến 4 lần so với các vùng khác trong cả nước.

 09:44 AM 18/01/2011  Lượt xem: 1934
Cao Lộc là một trong những địa bàn tập trung nhiều người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, 17/23 xã trong huyện có người nhiễm  HIV với số lượng hơn 330 người. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là trong 2 năm gần đây, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số người nhiễm HIV phát hiện mới giảm theo từng năm. Năm 2007, toàn huyện phát hiện mới 128 trường hợp nhiễm HIV thì năm 2008 giảm còn 85 người, năm 2009 còn 56 người và tính đến tháng 10/2010, phát hiện mới 13 trường hợp dương tính với HIV. 

 09:42 AM 18/01/2011  Lượt xem: 1939
Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo là một trong những định hướng ưu tiên của Ðảng và Nhà nước và cũng là chủ trương nhất quán của ngành y tế. Hàng loạt các chính sách hỗ trợ người nghèo đã và đang được triển khai giúp họ có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, có nhiều rào cản cần tháo gỡ để mọi người nghèo đều được hưởng lợi từ chính sách này.