07:41 PM 24/09/2018  Lượt xem: 2524
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 vừa ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

 08:26 AM 13/09/2018  Lượt xem: 4321

 08:24 AM 13/09/2018  Lượt xem: 2213

 07:46 AM 04/09/2018  Lượt xem: 2361
Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018.

 10:30 AM 29/08/2018  Lượt xem: 3289

 03:17 PM 20/08/2018  Lượt xem: 2703

 03:35 PM 15/08/2018  Lượt xem: 2551
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Đề án hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

 08:57 AM 09/08/2018  Lượt xem: 2243