02:26 PM 16/09/2022  Lượt xem: 36783
Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo.

 08:11 AM 16/09/2022  Lượt xem: 36867
Truyền thông về quyền con người cần được triển khai trên cả 3 nội dụng chính: Phổ biến, tuyên truyên, giải thích. Trong đó, ưu tiên khai thác hiệu quả thế mạnh của truyền thông trên các nền tảng số để cung cấp thông tin minh bạch đến người dân trong nước và quốc tế.

 09:22 AM 15/09/2022  Lượt xem: 6409
Chọn 8 tỉnh triển khai chỉ đạo điểm "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" dân tộc thiểu số và miền núi

 08:41 AM 15/09/2022  Lượt xem: 6042
Tỉnh Hà Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số (DTTS) bình quân đạt trên 8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm bình quân 4%/năm trở lên, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm trên 6%/năm; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

 09:07 AM 13/09/2022  Lượt xem: 5963
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025 vừa ký Quyết định số 91/QĐ-HĐĐPTDMNPB ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng này.

 02:36 PM 09/09/2022  Lượt xem: 6450
Thời gian qua, đã có hơn 50 tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, để đưa hàng nông sản đến với các thị trường lớn.

 02:58 PM 07/09/2022  Lượt xem: 6521
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ (chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030) nhằm hỗ trợ thúc đẩy đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 04:26 PM 29/08/2022  Lượt xem: 8930
Hàng trăm hộ nghèo tại Nghệ An đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống thiên tai, lụt bão. Thực tế nhu cầu về nhà ở thuộc diện này rất lớn, nhưng ngân sách hỗ trợ lại chưa đủ dẫn đến nhiều hộ nghèo tiếp tục đối mặt với nguy hiểm, khó khăn mỗi mùa mưa bão.

 03:38 PM 27/08/2022  Lượt xem: 6642
Sáng ngày 27/8, tại Tp. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và xúc tiến đầu tư.