08:55 AM 24/01/2018  Lượt xem: 753
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

 08:54 AM 24/01/2018  Lượt xem: 896
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.805,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 04:22 PM 17/01/2018  Lượt xem: 929
Những năm trước đây, bà con dân tộc thiểu số huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong nghèo đói, cơm ăn không đủ no. Nhưng từ khi có nguồn vốn hỗ trợ của Nghị quyết 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 huyện nghèo, nhiều người dân đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi huyện nghèo miền núi.

 08:20 PM 18/12/2017  Lượt xem: 2560
Là tỉnh miền núi có 22 dân tộc, trong đó có hơn 50% số dân là đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS), kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp; tỉnh Tuyên Quang đã xác định phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang Chẩu Xuân Oanh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Tuyên Quang đã tập trung thực hiện các chương trình, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất, hỗ trợ kiến thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi, làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo…

 08:20 PM 18/12/2017  Lượt xem: 3770
Nhằm chủ động các biện pháp phòng chống rét và giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi trâu bò, cán bộ kỹ thuật địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện một số nội dung sau:

 08:19 PM 18/12/2017  Lượt xem: 2532
Thời gian qua, huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thah Hóa) đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi các giống cây trồng năng suất thấp chuyển sang trồng các loại cây thu lợi nhuận cao. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất mới đã ra đời với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 19.330 ha; sản lượng lương thực đạt hơn 64.726 tấn.

 04:45 PM 11/12/2017  Lượt xem: 2704
Việt Nam hiện có 1,9 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi. Tỷ lệ này ở trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số là 32,1%, cao gấp hai lần so với trẻ em người Kinh.

 08:24 AM 30/11/2017  Lượt xem: 2589
Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer trong tỉnh.

 04:06 PM 28/11/2017  Lượt xem: 2559
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020, theo đó, tổng kinh phí thực hiện Đề án lên tới hơn 20 tỉ đồng.