08:20 PM 18/12/2017  Lượt xem: 2779
Là tỉnh miền núi có 22 dân tộc, trong đó có hơn 50% số dân là đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS), kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp; tỉnh Tuyên Quang đã xác định phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang Chẩu Xuân Oanh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Tuyên Quang đã tập trung thực hiện các chương trình, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất, hỗ trợ kiến thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi, làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo…

 08:20 PM 18/12/2017  Lượt xem: 4067
Nhằm chủ động các biện pháp phòng chống rét và giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi trâu bò, cán bộ kỹ thuật địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện một số nội dung sau:

 08:19 PM 18/12/2017  Lượt xem: 2763
Thời gian qua, huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thah Hóa) đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi các giống cây trồng năng suất thấp chuyển sang trồng các loại cây thu lợi nhuận cao. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất mới đã ra đời với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 19.330 ha; sản lượng lương thực đạt hơn 64.726 tấn.

 04:45 PM 11/12/2017  Lượt xem: 3084
Việt Nam hiện có 1,9 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi. Tỷ lệ này ở trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số là 32,1%, cao gấp hai lần so với trẻ em người Kinh.

 08:24 AM 30/11/2017  Lượt xem: 2809
Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer trong tỉnh.

 04:06 PM 28/11/2017  Lượt xem: 2767
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020, theo đó, tổng kinh phí thực hiện Đề án lên tới hơn 20 tỉ đồng.

 08:32 PM 27/11/2017  Lượt xem: 2711
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt để ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di cư tự do, tạo sinh kế để các hộ thoát nghèo nhanh, bền vững, tỉnh Tuyên Quang quyết định hỗ trợ gần 290 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020.

 08:32 PM 27/11/2017  Lượt xem: 2762
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, các trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đã tổ chức được 8 lớp học xóa mù, chống tái mù chữ cho 246 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

 08:43 AM 24/11/2017  Lượt xem: 2657
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt để ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di cư tự do, tạo sinh kế để các hộ thoát nghèo nhanh, bền vững, tỉnh Tuyên Quang quyết định hỗ trợ gần 290 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020.