05:25 AM 24/01/2017  Lượt xem: 15648
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó có lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT), thực hiện chính sách dân tộc (CSDT). Nhân dịp năm mới, Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xung quanh định hướng thực hiện CTDT, CSDT năm 2017 và những năm tiếp theo.

 03:35 PM 09/08/2016  Lượt xem: 3200
Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một trong những chính sách quan trọng do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý theo các Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hàng chục triệu ấn phẩm đã được chuyển đến đồng bào các dân tộc thiểu số, trở thành món ăn tinh thần được trông đợi của người dân nơi vùng sâu, vùng xa.

 03:54 PM 23/06/2016  Lượt xem: 6674
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú ý đến hình thức và nội dung của báo chí, nhất là báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, biên giới, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt của đồng bào...

 01:44 PM 19/05/2016  Lượt xem: 149777
(ĐCSVN) – So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 10:00 AM 12/05/2016  Lượt xem: 105662
Những năm qua, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học của Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc. Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5), Cổng Thông tin điện tử UBDT đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng khoa học UBDT xung quanh những kết quả đạt được trong lĩnh vực KH&CN cũng như định hướng hoạt động trong thời gian tới.

 08:37 AM 04/05/2016  Lượt xem: 17403
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016), Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xung quanh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới.

 10:21 AM 04/10/2015  Lượt xem: 2218
Chia sẻ với PV Báo ĐBND bên lề phiên thảo luận của QH về tình hình kinh tế- xã hội, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương khẳng định: thời gian qua, tín dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả đối với công cuộc giảm nghèo bền vững của đất nước.

 02:54 PM 03/10/2015  Lượt xem: 2093
"Đại hội thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc 2011 – 2015 là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới

 10:45 AM 03/10/2015  Lượt xem: 3112
Hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, đồng chí Hà Hùng - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chia sẻ với Tạp chí Dân tộc và Cổng Thông tin Điện tử UBDT về kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm qua công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.