10:31 AM 02/02/2022  Lượt xem: 4667
Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan tâm sâu sắc đến đời sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ của đồng bào. Người đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, đặc biệt là sự quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS).

 09:33 AM 01/02/2022  Lượt xem: 2941
Đất nước bước vào Xuân mang theo niềm tin và hy vọng về sự đổi mới. Vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng đang có những cơ hội phát triển mới khi triển khai chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 09:40 AM 13/01/2022  Lượt xem: 3672
Bước vào năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã thống nhất với các bộ, ban, ngành Trung ương tập trung giải quyết trước hết là vấn đề về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đây là những vấn đề người dân rất cần.

 08:22 AM 07/01/2022  Lượt xem: 3644
“Trong bối cảnh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã đạt được nhiều thành tích. Với những kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ, kết quả đạt được là cơ sở, tiền đề để UBDT thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022”. Đó là đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBDT trong năm vừa qua.

 02:57 PM 04/05/2021  Lượt xem: 6729
Cách đây 75 năm, ngày 03/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tổ chức tiền thân của Ủy ban Dân tộc ngày nay. Từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc - một chặng đường 75 năm lịch sử. Trên chặng đường không ít gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào ấy, cơ quan làm công tác dân tộc luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của vùng DTTS và miền núi.

 09:42 AM 28/04/2021  Lượt xem: 4937
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2021), Ủy ban Dân tộc vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019-2021” tổ chức đợt tuyên truyền tập trung nhân sự kiện quan trọng này.

 03:50 PM 21/01/2021  Lượt xem: 6611
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với chủ trương xuyên suốt ấy, cách đây gần 10 năm, ngày 14/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc (Nghị định 05).

 08:29 AM 07/12/2020  Lượt xem: 2027
Giai đoạn 2016-2020, với sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống sinh hoạt và sản xuất của vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều khởi sắc.

 06:22 AM 02/12/2020  Lượt xem: 1682
Những kỳ họp gần đây, Quốc hội Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đổi mới trong công tác tổ chức, công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8, 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thể hiện quyết sách đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.