05:11 PM 03/10/2015  Lượt xem: 2129
Sáng ngày 04/9/2015, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

 05:45 PM 02/10/2015  Lượt xem: 2185
Trong thời gian 02 ngày đi tham quan, các đại biểu Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long đã có cơ hội được giao lưu và học tập kinh nghiệm những mô hình phát triển kinh tế, xã hội như chăn nuôi heo đen, gà H’Mông tại huyện Cam Lâm được đồng chí lãnh đạo phòng Dân tộc huyện Cam Lâm đón tiếp và giới thiệu cho đoàn về tình hình đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh chính trị tại địa phương nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng

 05:45 PM 02/10/2015  Lượt xem: 2415
Sáng ngày 08/9, tại Uỷ ban nhân dân xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015”, cho Hội viên, đoàn viên các tổ chức: Thanh niên; Phụ nữ; Hội Cựu Chiến binh; Hội nông dân xã.

 05:45 PM 02/10/2015  Lượt xem: 2488
Sáng ngày 9/9/2015, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Chính trị tổ chức Sinh hoạt chính sách pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Cần Thơ.

 05:44 PM 02/10/2015  Lượt xem: 1718
Sáng ngày 04/9/2015, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

 03:32 AM 27/05/2015  Lượt xem: 673
Bằng nguồn vốn gần 47 tỷ đồng từ Chương trình 135 năm 2015, tỉnh Trà Vinh đang giải ngân cho 29 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. 

 04:23 AM 20/06/2014  Lượt xem: 619
 Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Nhữ Văn Nam cho biết, những tháng cuối năm 2014 tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia, giám sát thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn. 

 09:07 AM 19/07/2013  Lượt xem: 709
Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, Hòa Bình có tới trên 70% dân số là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở những địa bàn khó khăn. Vì vậy việc triển khai thực hiện những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào một cách kịp thời, hiệu quả là điều mà Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn trăn trở.  

 10:06 AM 12/06/2013  Lượt xem: 1029
Tỉnh Tuyên Quang có 1.553 người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; kịp thời động viên thăm hỏi người có uy tín khi bị ốm đau hoặc gặp khó khăn đột xuất. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn đánh giá người có uy tín là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa dân với Đảng; trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp đáng kể của người có uy tín đối với cộng đồng dân cư trong tỉnh.