07:46 AM 30/03/2018  Lượt xem: 3820
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 và 2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Thành viên Hội đồng Khoa học, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 và 2020.

 08:55 PM 19/03/2018  Lượt xem: 32464
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

 08:23 AM 12/03/2018  Lượt xem: 6262
Căn cứ các văn bản hướng dẫn, thực hiện Kế hoạch xét tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Tạp chí Dân tộc thông báo nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

 09:01 AM 21/12/2017  Lượt xem: 9093
Nhân Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày ngày hội Quốc phòng toàn dân và 28 năm thành lập Hội CCB Việt Nam

 11:06 AM 15/12/2017  Lượt xem: 8884