10:37 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3139
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Vụ Tuyên truyền UBDT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL và Thông tư số 166/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 10:24 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3580
Vụ Tổ chức Cán bộ gửi Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành đối với ngạch công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

 10:23 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3245
Hội đồng Khoa học Ủy ban Dân tộc tổ chức các buổi tọa đàm theo chủ đề, nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực công tác dân tộc.