08:16 PM 19/01/2023  Lượt xem: 5750

 08:44 PM 31/12/2022  Lượt xem: 7520
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 04:59 PM 26/12/2022  Lượt xem: 5515
Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc (lần 2) như sau:

 07:54 AM 16/12/2022  Lượt xem: 4097
Căn cứ Thông báo số 712/VP-HCQT ngày 15/12/2022 của Văn phòng Ủy ban về việc cắt điện trạm biến áp tại tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 05:53 PM 25/11/2022  Lượt xem: 635
Căn cứ Thông báo số 639/TB-VP ngày 24/11/2022 của Văn phòng Ủy ban về việc cắt điện phục vụ kiểm tra vận hành định kỳ các hệ thống kỹ thuật tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 04:37 PM 16/11/2022  Lượt xem: 4398
Căn cứ Kế hoạch số 1966/KH-UBDT, ngày 15/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc như sau: