03:52 PM 05/08/2022  Lượt xem: 3729
Văn phòng Ủy ban Dân tộc Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

 04:45 PM 05/04/2022  Lượt xem: 3195
Văn phòng Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản cho dự án sản xuất phóng sự chuyên san có nội dung tuyên truyền tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2022, hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4/2019; sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022, được sử dụng theo quy định của pháp luật.