Vụ Tổng hợp

12:00 AM 24/01/2021 |   Lượt xem: 22863 |   In bài viết | 

VỤ TỔNG HỢP

Nguyễn Sỹ Tá
Vụ trưởng
 

Nguyễn Cao Thịnh
Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài
 Phó Vụ trưởng
Nguyễn Đắc Hậu
 Phó Vụ trưởng

 

Các đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 25/8/2022

File đính kèm