Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn

12:00 AM 09/01/2021 |   Lượt xem: 12161 |   In bài viết | 
 
ÔNG NÔNG QUỐC TUẤN
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn:

a) Thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan theo quy định của Đảng.

b) Giúp Bí thư Ban cán sự Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng.

c) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm điều hành, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm khi vắng mặt.

- Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy trình, trình tự thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban cán sự Đảng trước khi trình Ban cán sự Đảng xem xét, quyết định.

- Ký các văn bản trao đổi về công tác cán bộ với các bộ, ban, ngành, địa phương sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Ủy ban hoặc của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Ủy ban, Văn phòng Ban cán sự đảng.

- Công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

- Cải cách hành chính.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng lương.

d) Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Ủy ban (Bao gồm cả Đại diện Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh), Văn phòng Ban cán sự đảng, Trung tâm Chuyển đổi số.

e) Chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

f) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo Quyết định số 903/QĐ-UBDT ngày 01/12/2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm