Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn

12:00 AM 09/01/2021 |   Lượt xem: 17479 |   In bài viết | 
 
ÔNG NÔNG QUỐC TUẤN
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn:

a) Thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan theo quy định của Đảng.

b) Giúp Bí thư Ban cán sự Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng.

c) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ thay Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Ủy ban Dân tộc khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy quyền.

- Quản lý nhà nước về: xác định tên gọi, thành phần các dân tộc Việt Nam; bảo tồn và phát triển đối với các dân tộc thiểu số rất ít người; bình đẳng giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số; Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống, đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng lương.

d) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

đ) Ký các văn bản trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

e) Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Ban cán sự đảng, Vụ Công tác dân tộc địa phương và Vụ Dân tộc thiểu số.

g) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác dân tộc ở các tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

h) Phối hợp công tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo: Quyết định số 878/QĐ-UBDT ngày 15/11/2023 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.