Vụ Công tác dân tộc địa phương

12:00 AM 16/01/2021 |   Lượt xem: 22013 |   In bài viết | 

VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐỊA PHƯƠNG

   
  Ma Thế Luận
Phó Vụ trưởng, phụ trách
 
     

 

Điểu Mưu
Phó Vụ trưởng
  Phạm Thị Phước An
Phó Vụ trưởng
     
 
Tào Việt Thắng
Phó Vụ trưởng
  Nguyễn Hoàng Hành
Phó Vụ trưởng

 

File đính kèm