Văn phòng điều phối Chương trình 135

03:29 PM 14/04/2016 |   Lượt xem: 5835 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Văn phòng điều phối Chương trình 135

Địa chỉ: Số 141 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình -  Hà Nội

Điện thoại: 024 37349440

Emailvanphongdieuphoi135@cema.gov.vn 

Quyết định số 229/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình 135

 

Võ Văn Bảy
Chánh Văn Phòng

 
 

Đặng Tiến Hùng
Phó Chánh Văn Phòng

Nguyễn Thị Nga
Phó Chánh Văn Phòng

Phạm Bình Sơn
Phó Chánh Văn Phòng